-->

जानिए 500+ vilom shabd (विलोम शब्द) in hindi

जिन शब्दों का अर्थ एक–दूसरे के विपरीत होता है, विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा। इसके अलावा विलोम शब्द को विपर्यायवाची, प्रतिलोमार्थक और विलोमार्थक शब्द के नाम से भी जाना जाता है।

विलोम शब्द प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यह हिंदी व्याकरण में महत्वपूर्ण स्थान भी रखते हैं। इसलिए 1000+ विलोम शब्द आपके अध्ययन हेतु निम्नलिखित इस प्रकार से हैं–

अ अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

    शब्द — विलोम 
1. अच्छा — बुरा 
2. अकाल — सुकाल 
3. अगला — पिछला 
4. अथाह — छिछला 
5. अंदर — बाहर 
6. अधम — उत्तम 
7. अंत — आदि 8. अंतरंग — बहिरंग 
9. अवाक् — सवाक् 
10. अंतर्द्वंद्व — बहिर्द्वंद्व 
11. अल्पज्ञ — बहुज्ञ 
12. अदृश्य — दृश्य 
13. अभिशाप — वरदान 
14. अधिमूल्यन — अवमूल्यन 
15. अनंत — अंत 
16. अस्त्रीकरण — निरस्त्रीकरण 
17. अस्थिर — स्थिर 
18. अकंटक — कंटकित 
19. अभिप्रेत — अनभिप्रेत 
20. अक्षत — विक्षत 
21. अति — अल्प 
22. अस्तित्व — अनस्तित्व 
23. अधोमुखी — ऊर्ध्वमुखी 
24. अस्त — उदय 
25. अनायास — सायास 
26. अर्हता — अनर्हता 
27. अधोगामी — ऊर्ध्वगामी 
28. अधिक — कम 
29. अभिज्ञ — अनभिज्ञ 
30. अभिमुख — प्रतिमुख 
31. अनुलोम — प्रतिलोम/विलोम 
32. अविस्मरणीय — विस्मरणीय 
33. अवनि — अम्बर 
34. अवनति — उन्नति 
35. अंधकार — प्रकाश 
36. अग्रज — अनुज 
37. अथ — इति 
38. अग्नि — जल 
39. अपकार — उपकार 
40. अक्षम — सक्षम 
41. अपशकुन — शकुन 
42. अनुराग — विराग 
43. अध्यवसाय — अनध्यवसाय 
44. अल्प — प्रचुर 
45. अद्यत — अनुद्यत 
46. अशक्त — सशक्त 
47. अनागत — विगत 
48. अनुकूल — प्रतिकूल 
49. अधिकृत — अनधिकृत 
50. अवनत — उन्नत 
51. अनिवार्य — वैकल्पिक 52. अंतर्मुखी — बहिर्मुखी 
53. अवलम्ब — निरालम्ब 
54. अर्पण — ग्रहण 
55. अनुक्रिया — प्रतिक्रिया 
56. आरोह — अवरोह 
57. अचल — चल 
58. अच्युत — च्युत 
59. अपव्यय — मितव्यय 
60. अवर — प्रवर 
61. अविचल — विचल 
62. अभ्यास — अनभ्यास 
63. अकर्मक — सकर्मक 
64. अनुग्रह — विग्रह 
65. अल्पमत — बहुमत 
66. अपराध — निरपराध 
67. अधुनातन — पुरातन 
68. अग्र — पश्च 
69. अमित — परिमित 
70. अधूरा — पूरा 
71. अनुमत — अननुमत 
72. असीम — ससीम 
73. असंभव — संभव 
74. अल्पायु — दीर्घायु 
75. अत्यधिक — स्वल्प 
76. अक्रूर — क्रूर 
77. अभिसरण — अपसरण 
78. अशन — अनशन 
79. अपमान — सम्मान 
80. अमृत — विष 
81. अर्वाचीन — प्राचीन 
82. अहिंसा — हिंसा 
83. अज्ञ — विज्ञ 
84. अमावस्या — पूर्णिमा 
85. अगम — सुगम 
86. अपना — पराया 
87. अर्थ — अनर्थ 
88. अतिवृष्टि — अनावृष्टि 
89. अर्जन — वर्जन 
90. अभ्यस्त — अनभ्यस्त 
91. अक्षर — क्षर 
92. अन्वय — अनन्वय 
93. अमीर — गरीब 
94. अपेक्षा — उपेक्षा 
95. अनिवार्य — ऐच्छिक 
96. अल्पसंख्यक — बहुसंख्यक 
97. अलभ्य — लभ्य 
98. अनाथ — सनाथ 
99.  अतिथि — अतिथेय 
100. अवकाश — अनवकाश 
101. अमर — मर्त्य 
102. अनुरक्ति — विरक्ति 
103. अपचय — उपचय 

Vilom shabd – 500+ vilom shabd in hindi (विलोम शब्द हिंदी में)
Vilom shabd – 500+ vilom shabd in hindi

आ अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
104. आशीष — अभिशाप 
105. आजादी — गुलामी 
106. आत्यंतिक — परिमित 
107. आर्ष — अनार्ष 
108. आराध्य — दुराध्य 
109. आरंभ — अंत 
110. आशंका — विश्वास 
111. आज्ञा — अवज्ञा 
112. आलोक — तिमिर 
113. आस्तिक — नास्तिक 
114. आकस्मिक — सामयिक 
115. आमिष — निरामिष 
116. आकाश — पाताल 
117. आदरणीय — निरादरणीय 
118. आह्वान — विसर्जन 
119. आगामी — विगत 
120. आद्य — अन्त्य 
121. आडम्बर — सादगी 
122. आरोहण — अवरोहण 
123. आयात — निर्यात 
124. आरोही — अवरोही 
125. आधार — निराधार 
126. आवर्तक — अनावर्तक/विवर्तक 
127. आदर्श — यथार्थ 
128. आविर्भाव — तिरोभाव 
129. आहार — निराहार 
130. आकलन — विकलन 
131. आग्रह — दुराग्रह 
132. आय — व्यय 
133. आशा — निराशा 
134. आदि — अंत/अनादि 
135. आश्चर्य — अनाश्चर्य 
136. आच्छादित — अनाच्छादित 
137. आभ्यंतर — बाह्म 
138. आवृत्त — अनावृत्त 
139. आध्यात्मिक — भौतिक 
140. आग — पानी 
141. आर्द्र — शुष्क 
142. आहार्य — अनाहार्य 
143. आसक्त — अनासक्त 
144. आर्य — अनार्य 
145. आदान — प्रदान 
146. उत्साह — निरुत्साह 
147. आत्मविश्वास — आत्मसंशय 
148. आस्था — अनास्था 
149. आगत — अनागत 
150. आश्रित — अनाश्रित 
151. आहत — अनाहत 
152. आत्मीय — अनात्मीय 
153. आदर — अनादर/निरादर 
154. आक्रमण — प्रतिरक्षण 
155. आकीर्ण — विकीर्ण 
156. आनंदमय — विषादपूर्ण 
157. आरूढ़ — अनारूढ़ 
158. आगमन — प्रस्थान 
159. आतुर — अनातुर 
160. आकर्षण — विकर्षण 
161. आहूत — अनाहूत 
162. आघात — अनाघात 
163. आशावादी — निराशावादी 
164. आमंत्रित — अनामंत्रित 
165. आचार — अनाचार 
166. आदृत — अनादृत 
167. आकुंचन — प्रसारण 
168. आवश्यक — अनावश्यक 

इ अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
169. इहलोक — परलोक 
170. इष्ट — अनिष्ट 
171. इज्जत — बेइज्जत 
172. इतिश्री — श्री गणेश 
173. इच्छा — अनिच्छा 
174. इधर — उधर 
175. इच्छुक — अनिच्छुक 
176. इति — अथ 

ई अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
177. ईश — अनीश 
178. ईषत् — अलम 
179. ईडा — निन्दा 
180. ईहा — अनीहा 
181. ईप्सित — अनिप्सित 
182. ईमानदार — बेइमान 
183. ईश्वर — अनीश्वर 

उ अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
184. उपयुक्त — अनुपयुक्त 
185. उन्मुख — विमुख 
186. उस्ताद — चेला 
187. उत्थान — पतन 
188. उपस्थित — अनुपस्थित 
189. उन्नत — अवनत 
190. उदार — अनुदार 
191. उपादेय — अनुपादेय 
192. उपसर्ग — प्रत्यय 
193. उदयाचल — अस्ताचल 
194. उल्लंघन — अनुल्लंघन 
195. उत्कृष्ट — निकृष्ट 
196. उचित — अनुचित 
197. उन्मीलन — निमीलन 
198. उत्कर्ष — अपकर्ष 
199. उदित — अस्त 
200. उत्तरार्द्ध — पूर्वार्द्ध 
201. उल्लास — विशाद 
202. उन्मत्त — अनुन्मत्त 
203. उत्तम — अधम 
204. उत्पत्ति — विनाश 
205. उन्मूलन — रोपण 
206. उपयोग — अनुपयोग 
207. उपार्जित — अनुपार्जित 
208. उदय — अस्त 
209. उद्धत — विनत 
210. उन्नयन — पलायन 
211. उच्च — निम्न 
212. उत्तर — दक्षिण 
213. उज्जवल — धूमिल 
214. उदभव — अवसान 
215. उच्छिष्ट — अनुच्छिष्ट 
216. उपमान — व्यतिरेक 
217. उदग्र — अनुदग्र 
218. उदात्त — अनुदात्त 
219. उत्तेजन — प्रशमन 
220. उर्वरा — बंजर 
221. उद्वेग — निरुद्वेग 
222. उग्र — सौम्य 
223. उपमेय — अनुपमेय 
224. उष्ण — शीतल 
225. उक्त — अनुक्त 
226. उत्तीर्ण — अनुतीर्ण 
227. उषा — संध्या 
228. उद्यमी — निरुद्यमी 
229. उदगम — विलय 
230. उधार — नकद 
231. उद्घाटन — समापन 

ऊ अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
232. ऊर्ध्व — अधो 
233. ऊँच — नीच 
234. ऊधम — विनय 
235. ऊष्मा — शीतलता 

ऋ अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
236. ऋण — धन 
237. ऋद्धि — विपन्न 
238. ऋजु — वक्र 
239. ऋत — अनृत 

ए अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
240. एड़ी — चोटी 
241. एषणा — अनैषणा 
242. एकपक्षीय — बहुपक्षीय 
243. एकाग्रचित — अन्यमनस्क 
244. एकल — समूह 
245. एकमुखी — बहुमुखी 
246. एकता — अनेकता 
247. एकाधिकार — सर्वाधिकार 
248. एकाग्र — चंचल 
249. एक — अनेक 
250. एकांगी — अनेकांगी 
251. एकत्र — विकीर्ण 
252. एकेश्वरवाद — बहुदेववाद 
253. एकार्थक — अनेकार्थक 

ऐ अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
254. ऐक्य — अनैक्य 
255. ऐश्वर्य — अनेश्वर्य 
256. ऐहिक — पारलौकिक 
257. ऐन्द्री — इंद्र 
258. ऐतिहासिक — अनैतिहासिक 
259. ऐच्छिक — अनैच्छिक 

ओ अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
260. ओछा — गम्भीर 
261. ओह — वाह 
262. ओजस्वी — निस्तेज 
263. ओतप्रोत — विहीन 

औ अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

         शब्द — विलोम 
264. औचित्य — अनौचित्य 
265. औपन्यासिक — अनौपन्यासिक 
266. औदित्य — अनौदित्य 
267. औरस — दत्तक 
268. औरत — मर्द 
269. औपचारिक — अनौपचारिक 
270. औदार्य — अनौदार्य 
271. औषधि — अनौषधि 

क अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
272. कृपा — अकृपा/कोप 
273. कोलाहल — शांति 
274. कर्मठ — निकम्मा 
275. कुसुम — वज्र 
276. कायर — साहसी 
277. कृश — पुष्ट 
278. कुपथ — सुपथ 
279. कोमल — कठोर 
280. कुलटा — पतिव्रता 
281. कर्कश — सुशील 
282. कलियुग — सतयुग 
283. कल्याण — अकल्याण 
284. कटु — मधुर 
285. कृष्ण — शुक्ल 
286. कपूत — सपूत 
287. कर्ता — अकर्ता 
288. कापुरुष — पुरुषार्थी 
289. कुफल — सुफल  
290. कुलदीप — कुलांगर 
291. क्रय — विक्रय 
292. कामी — ब्रह्यचारी 
293. कसूर — बेकसूर 
294. कुबुद्धि — सुबुद्धि 
295. कनिष्ठ — ज्येष्ठ 
296. कुकृति — सुकृति 
297. कीर्ति — अपकीर्ति  
298. कमी — बाहुल्य 
299. कुख्यात — विख्यात 
300. काल — अकाल 
301. क्रम — व्यतिक्रम 
302. कर्षण — विकर्षण 
303. क्रूर — सदय/अक्रूर 
304. क़ानूनी — गैरकानूनी 
305. काटय — अकाटय 
306. कृत्रिम — प्राकृत 
307. कुंठित — अकुंठित 
308. कार्य — अकार्य 
309. कल्पनातीत — कल्पनीय 
310. कारण — अकारण 
311. कर्मण्य — अकर्मण्य 
312. कड़वा — मीठा 
313. करुण — निष्ठुर/निस्करूण/अकरुण 
314. कुरूप — सुरूप 
315. कुलीन — अकुलीन 
316. कुटिल — सरल 
317. कपट — निष्कपट 
318. कुशल — अकुशल 
319. कृत — अकृत 
320. कृपण — उदार/दानी 
321. क्रोध — क्षमा 
322. कड़ा — मुलायम 
323. कलंकित — निष्कलंक 
324. कृतज्ञ — अकृतज्ञ/कृतघ्न 
325. कुव्यवस्था — सुव्यवस्था 

ख अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
326. खुला — बंद 
327. खुशमिजाज — बदमिजाज 
328. खाद्य — अखाद्य 
329. खल — साधु/सज्जन 
330. खेचर — भूचर 
331. खुशकिस्मत — बदकिस्मत 
332. खण्डन — मण्डन 
333. खूबसूरत — बदसूरत 
334. खर्च — आमदनी 
335. खीझना — रीझना 
336. खिलना — मुरझाना 
337. खुश — नाखुश 
338. खास — आम 
339. खुशबू — बदबू 
340. खरीदना — बेचना 
341. खेद — प्रसन्नता 
342. खरा — खोटा 
343. खगोल — भूगोल 
344. खाली — भरा 
345. ख्यात — कुख्यात 

ग अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
346. गति — अवरोध 
347. गुनहगार — बेगुनाह 
348. ग्रथित — विकीर्ण 
349. गृही/गृहस्थ — त्यागी/संन्यासी 
350. गुरु — लघु 
351. गहन — विरल 
352. गीत — अगीत 
353. गुप्त — प्रकट 
354. ग्राम्य/ग्राम — नागर/नगर 
355. गम्य — अगम्य 
356. गरल — सुधा 
357. गूढ़ — प्रकट/अगूढ़ 
358. गृहीत — त्यक्त 
359. गौरव — लाघव 
360. गोरी — साँवली 
361. गौरक्षक — गौभक्षक 
362. गणतंत्र — राजतंत्र 
363. गद्य — पद्य 
364. ग्रीष्म — शीत 
365. गीला — सूखा 
366. गुरुत्व — लघुत्व 
367. ग्रहण — त्याग 
368. गोचर — अगोचर 
369. गत — आगत 
370. गर्म — ठंडा 
371. गुण — दोष 
372. गम्भीर — अगम्भीर 
373. गेय — अगेय 
374. गाढ़ा — पतला 
375. गगन — पृथ्वी 
376. ग्रस्त — मुक्त 
377. गहरा — छिछला/उथला 
378. गमन — आगमन 
379. गरिमा — लघिमा 

घ अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
380. घाटा — लाभ 
381. घर — बाहर 
382. घना — विरल 
383. घटक — समुदाय 
384. घात — प्रतिघात 
385. घृणा — प्रेम 
386. घटित — अघटित 
387. घटना — बढ़ना 
388. घटाना — बढ़ाना 
389. घोषित — अघोषित 
390. घरेलू — बाहरी 
391. घना — छितरा 

च अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
392. चिरंतन — नश्वर 
393. चोर — साधु 
394. चाटुकार — स्वाभिमानी 
395. चिरायु — अल्पायु 
396. चित्र — विचित्र 
397. चेतन — अचेतन 
398. चिर — अचिर 
399. चर — अचर 
400. चल — अचल 
401. चारु — अचारू 
402. चैन — बेचैन 
403. चंड — शांत 
404. चिरस्थायी — अल्पस्थायी 
405. चंचु — अयशस्वी 
406. चपल — स्थिर 
407. चिन्तित — निश्चिंत 
408. चेष्टा — निश्चेष्टा 
409. चतुर — मूढ़ 
410. चढ़ाव — उतार 
411. चर्चित — अचर्चित 
412. चिकना — खुरदरा 
413. चाहा — अनचाहा 

छ अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
414. छाया — आतप 
415. छोरा — छोरी 
416. छात्र — छात्रा 
417. छुटकारा — बन्धन 
418. छिन्न — संलग्न/युक्त 
419. छाँह — धूप 
420. छोटा — बड़ा 
421. छूत — अछूत 
422. छरहरा — मोटा–ताजा 
423. छादन — प्रकाशन 
424. छल — निश्छल 
425. छली — निश्छली 

ज अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
426. ज्योति — तम 
427. जवानी — बुढ़ापा 
428. जोड़ — घटाव 
429. ज्वार — भाटा 
430. जेय — अजेय 
431. जागर — अनवधानता 
432. जागृत — सुषुप्त 
433. जीर्ण — अजीर्ण 
434. जड़ — चेतन 
435. जटिल — सरल 
436. जननी — जनक 
437. जागरण — शयन/निद्रा 
438. जय — पराजय 
439. जाति — विजाति 
440. ज्येष्ठ — कनिष्ठ 
441. जीत — हार 
442. जालिम — रहमदिल 
443. जर्जत — अक्षत 
444. जन्म — मृत्यु 
445. जीवन — मरण 
446. जड़ता — चेतनता 
447. जागना — सोना 
448. जंगम — स्थावर 
449. जातीय — विजातीय 
450. जल — थल/स्थल/निर्जल 
451. जाली — असली 
452. जाड़ा — गर्मी 

झ अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
453. झंझा — तूफान 
454. झोपड़ी — महल 
455. झंझट — निश्चिंतता 
456. झकझकाहट — धुंधला 
457. झंकृत — निस्तब्ध 
458. झगड़ा — शांति 
459. झूठ — सच 

ट अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
460. टीका — भाष्य 
461. टल — अटल 
462. टूटना — जुड़ना 
463. टकसाली — सामान्य 

ठ अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
464. ठाठ — सादगी 
465. ठौर — कुठौर 
466. ठहरना — जाना 
467. ठीक — गलत 
468. ठंडा — गर्म 
469. ठोस — तरल 

ड अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
470. डाह — सदभाव 
471. डिम्ब — अक्षोभ 
472. डिम्भ — निराडम्बर 
473. डाल — पत्ती 
474. डर — निडर 

ढ़ अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
475. ढीठ — विनम्र 
476. ढाढ़स — त्रास/निरुत्साह 
477. ढालू — समतल 
478. ढ़ाल — तलवार 
479. ढंग — कुढंग/बेढंग 
480. ढरना — रुकना 

त अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
481. तृष्णा — वितृष्णा 
482. तरुण — वृद्ध 
483. तरल — ठोस 
484. तुलनीय — अतुलनीय 
485. तृप्त — अतृप्त 
486. तन्द्रा — जागरण 
487. तर्कपूर्ण — कुतर्कपूर्ण 
488. तामसिक — सात्विक 
489. तट — मझधार 
490. तिमिर — प्रकाश 
491. तीव्र — मंद 
492. तेजस्वी — निस्तेज 
493. तितिक्षा — असहिष्णुता 
494. ताजा — बासी 
495. तेज — धीमा 
496. तप्त — शीतल 
497. तुच्छ — महान 
498. तुकान्त — अतुकान्त 
499. तल — अतल 
500. तीक्ष्ण — कुंठित 
501. त्यक्त — गृहीत 
502. त्वरि — मंथर 
503. तृषा — तृप्ति 

थ अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
504. थोड़ा — बहुत 
505. थोक — फुटकर/खुदरा 
506. थिर — गतिवान 
507. थकावट — स्फूर्ति 
508. थल — जल 

द अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
509. दरिद्र — सम्पन्न 
510. देय — अदेय 
511. दयालु — निर्दयी 
512. दानी — कृपण 
513. दैत्य — देव 
514. दीर्घायु — अल्पायु 
515. द्वंद्व —  निर्द्वन्द्व 
516. देन — लेन 
517. दुराचार — सदाचार 
518. दुर्बल — सबल 
519. दक्षिण — वाम 
520. देनदार — लेनदार 
521. द्वैत — अद्वैत 
522. देह — विदेह 
523. दक्षिण — उत्तर 
524. दुःशील — सुशील 
525. दुर्लभ — सुलभ 
526. देर — जल्दी/सवेर 
527. देव — दानव 
528. दुश्कर — सुकर 
529. दिवा — रात्रि 
530. दाता — सूम/याचक 
531. दृढ़ — अदृढ़ 
532. दुर्जन — सज्जन 
533. दाखिल — ख़ारिज 
534. दूषित — स्वच्छ 
535. दृश्य — अदृश्य 
536. देशभक्त — देशद्रोही 
537. दुराचारी — सदाचारी 
538. दिव्य — अदिव्य 
539. दुष्ट — भला 
540. दुर्गति — सुगति 
541. दुष्प्रभाव — सुप्राप्य 
542. दक्ष — अदक्ष 
543. दीर्घ — हस्व/लघु 
544. द्वेष — सदभावना 
545. दास — स्वामी 
546. दण्ड — पुरस्कार 

ध अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
547. धर्म — अधर्म 
548. धनी — निर्धन 
549. धीर — अधीर 
550. धरा — गगन 
551. धीरता — अधीरता 
552. धृष्ट — विनीत या विनम्र 
553. ध्वंस — निर्माण 
554. ध्रुव — अस्थिर 
555. धनात्मक — ऋणात्मक 
556. धैर्य — अधैर्य 
557. धवल — श्याम 

न अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
558. निन्दा — स्तुति 
559. निराशा — आशा 
560. नवीन — प्राचीन 
561. नियंत्रित — अनियंत्रित 
562. निकट — दूर 
563. नित्य — अनित्य 
564. नया — पुराना 
565. निश्चल — चंचल 
566. निःशुल्क — सशुल्क 
567. नगरीय — ग्रामीण 
568. निडर — कायर 
569. निर्धनता — धनाढयता 
570. निर्दय — सदय 
571. नूतन — पुरातन 
572. निष्काम — सकाम 
573. न्यून — अधिक 
574. नीरुजता — रुग्णता 
575. नेकी — बदी 
576. नख — शिख 
577. निष्ठा — अनिष्ठा 
578. नकद — उधार 
579. निषिद्ध — विहित 
580. निर्भीक — भयभीत 
581. निरामिष — सामिष 
582. निर्लज्ज — सलज्ज 
583. निरोगी — रोगी 
584. निर्मल — मलिन 
585. निरर्थक — सार्थक 
586. निष्कलुष — कलुष 
587. नीरस — सरस 
588. निर्माण — विनाश 
589. निर्दिष्ट — अनिर्दिष्ट 
590. न्याय — अन्याय 
591. नैसर्गिक — अनैसर्गिक 
592. निश्चित — अनिश्चित 
593. नश्वर — अनश्वर 
594. नत — उन्नत 
595. निर्गुण — सगुण 
596. नियमित — अनियमित 
597. नमकहलाल — नमकहराम 
598. नैतिक — अनैतिक 
599. नर — नारी 
600. निरक्षर — साक्षर 
601. नीति — अनीति 
602. निर्दोष — सदोष 
603. न्यायी — अन्यायी 

प अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
604. परिग्रही — अपरिग्रही 
605. पक्षपाती — निष्पक्ष 
606. प्रशस्त — अप्रशस्त 
607. पवित्र — अपवित्र 
608. प्रोत्साहित — हतोत्साहित 
609. पावन — अपावन 
610. प्रतिबद्ध — अप्रतिबद्ध 
611. परिष्कृत — अपरिष्कृत 
612. पाक — नापाक 
613. परोक्ष — प्रत्यक्ष/अपरोक्ष 
614. प्रत्यय — अप्रत्यय 
615. परमार्थ — स्वार्थ 
616. पूर्णिमा — अमावस्या 
617. प्रतीची — प्राची 
618. प्रवेश — निर्गम 
619. पोषित — अपोषित 
620. परितुष्ट — कुंठित 
621. प्रकाश — अन्धकार 
622. प्रगति — प्रतिगमन 
623. प्रजातन्त्र — राजतंत्र 
624. पतन — उत्थान 
625. पण्डित — मूर्ख 
626. पेय — अपेय 
627. प्रतिष्ठा — अप्रतिष्ठा 
628. पूर्व — पश्चिम 
629. पाच्य — अपाच्य 
630. परिचित — अपरिचित 
631. पाप — पुण्य 
632. पठित — अपठित 
633. प्रीति — द्वेष 
634. प्रसारण — संकुचन 
635. प्राचीन — आधुनिक 
636. प्रवेश — निकास 
637. परुष — कोमल 
638. परिश्रम — विश्राम 
639. प्रलय — सृष्टि 
640. प्रायः — बहुधा 
641. प्रौढ़ — अप्रौढ़ 
642. पौरस्त्य — पाश्चात्य 
643. पूर्ण — अपूर्ण 
644. प्रकट — गुप्त/अप्रकट 
645. पारितोष — दण्ड 
646. पूर्व (पहला) — उत्तर (बाद का) 
647. परिहार्य — अपरिहार्य 
648. परिमित — अपरिमित 
649. प्रच्छन्न — अप्रच्छन्न 
650. पतझड़ — बसन्त 
651. प्रभु — भृत्य 
652. प्रशिक्षित — अप्रशिक्षित 
653. प्रकृत — अप्रकृत 
654. परतंत्र — स्वतंत्र 
655. प्रावैगिक — स्थैतिक 
656. प्रज्ञा — अविवेक 
657. प्रतिपन्न — अप्रतिपन्न 
658. प्रशंसा — निन्दा 
659. पक्का — कच्चा 
660. पसंद — नापसंद 
661. पूरा — अधूरा 
662. प्रगतिशील — अप्रगतिशील 
663. परिणत — अपरिणत 
664. पुरोगामी — पश्चगामी 
665. पौष्टिक — अपौष्टिक 
666. परिसीमन — असीमन 
667. पारदर्शक — अपारदर्शक 
668. पात्र — कुपात्र 
669. पार्थिव — अपार्थिव 
670. पक्ष — विपक्ष 
671. प्राकृतिक — अप्राकृतिक 
672. प्रत्याशित — अप्रत्याशित 
673. पृथक — संयुक्त 
674. पालक — घातक 
675. पूर्ववर्ती — परवर्ती 
676. पाठ्य — अपाठ्य 
677. प्रधान — गौण 
678. प्रगल्भ — अप्रगल्भ 
679. पैना — भोथरा 
680. पटु — अपटु 
681. परा — अपरा 
682. पदोन्नत — पदावनत 
683. प्रफुल्ल — म्लान 
684. पिता — माता 
685. प्रवृत्ति — निवृत्ति 

फ अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
686. फूल — काँटा 
687. फिरना — स्थिर 
688. फजीहत — इज्जत 
689. फल — अफल 
690. फलदायक — निष्फल 
691. फुल्ल — म्लान 
692. फायदा — नुकसान 
693. फाटक — हाटक 
694. फैलना — सिकुड़ना 

ब अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
695. बुद्धिमान — मूर्ख 
696. बेमेल — संगत 
697. बहुत — थोड़ा 
698. बलवान — बलहीन 
699. बढ़िया — घटिया 
700. बहुतायत — कमी 
701. बुराई — भलाई 
702. बड़ा — छोटा 
703. बोध — अबोध 
704. बहिष्कार — स्वीकार 
705. बोध्य — अबोध्य 
706. बाधित — अबाधित 
707. बंधन — मोक्ष/मुक्ति 
708. बाढ़ — सूखा 
709. वृहत — लघु 
710. बेडौल — सुडौल 
711. बंध्या — स्वीकार 
712. बिम्ब — प्रतिबिम्ब 
713. बिहान — आज 
714. बहिरंग — अंतरंग 
715. बर्बर — सभ्य 
716. बाहर — भीतर 
717. बलिष्ठ — दुर्बल 
718. बंधुत्व — शत्रुत्व 
719. बुढ़ापा — जवानी 
720. बचपन — यौवन 

भ अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
721. भक्त — अभक्त 
722. भोज्य — अभोज्य 
723. भक्ष्य — अभक्ष्य 
724. भंजक — योजक 
725. भलाई — बुराई 
726. भयभीत — निर्भय 
727. भौतिक — आध्यात्मिक 
728. भूषण — दूषण 
729. भ्रान्त — निर्भ्रांत 
730. भोगी — योगी 
731. भग्न — अभग्न 
732. भेद — अभेद 
733. भावी — अतीत 
734. भंगुर — अभंगुर 
735. भोला — चालाक 
736. भीषण — सौम्य 
737. भगवान — भगवती 
738. भाग्य — दुर्भाग्य 
739. भाव — अभाव 
740. भला — बुरा 
741. भोग्य — अभोग्य 
742. भीड़ — एकांत 
743. भारी — हल्का 
744. भूगोल — खगोल 
745. भय — साहस 
746. भाई — बहन 
747. भूत — भविष्य 
748. भव्य — अभव्य 
749. भद्र — अभद्र 
750. भिन्न — अभिन्न 

म अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
751. मृदुल — कठोर 
752. मूल्यवान — मूल्यहीन 
753. ममता — निर्ममता 
754. मुदित — खिन्न 
755. मैत्री — अमैत्री 
756. मानव — दानव 
757. महीन — मोटा 
758. मौखिक — लिखित 
759. मूल — निर्मूल 
760. मिलन — विरह/बिछोह 
761. महायोगी — महाभोगी 
762. मधु — तिक्त/कटु 
763. मित्र — शत्रु 
764. मालिक — नौकर 
765. मौन — मुखर 
766. मुसीबत — आराम 
767. मनुज — दनुज 
768. मरहूम — जीवित 
769. मन्द — त्वरित 
770. मुख — पृष्ठ/प्रतिमुख 
771. मानवता — दानवता 
772. मीठा — कड़वा 
773. मान — अपमान 
774. मोक्ष — बंधन 
775. मूक — वाचाल 
776. मिट — अमिट 
777. मार्जित — अमार्जित 
778. मानवीय — अमानवीय 
779. महात्मा — दुरात्मा 
780. महल — झोपड़ी 
781. मित — अपरिमित 
782. मितव्ययिता — अमितव्ययिता 
783. मिश्रित — अमिश्रित 
784. मिथ्या — सत्य 
785. मूढ़ — ज्ञानी 
786. मूर्त — अमूर्त 
787. मत — विमत 
788. मसृण — रुक्ष 
789. मेहमान — मेजबान 

य अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
790. याद — भूल 
791. योगी — भोगी 
792. यथार्थ — कल्पना/आदर्श 
793. यश — अपयश 
794. युद्ध — शांति 
795. याचक — अयाचक 
796. यौवन — बुढ़ापा/जरा 
797. यंत्रणा — सुख 
798. योग्य — अयोग्य 
799. योग्यता — अयोग्यता 
800. योग — भोग/वियोग 
801. यत — असंयत 

र अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
802. रोगी — निरोगी 
803. राजतंत्र — जनतंत्र 
804. राग — विराग 
805. रूप — कुरूप 
806. रूढ़िवादी — स्वच्छंदतावादी 
807. राहत — प्रकोप 
808. रागी — विरागी 
809. रौद्र — अरौद्र 
810. रत — विरत 
811. रुक्ष — मृदु/मसृण 
812. रूढ़िबद्ध — रूढ़िमुक्त 
813. रंगीन — रंगहीन 
814. रहमदिल — बेरहम 
815. रूचि — अरुचि 
816. रक्षक — भक्षक 
817. रिक्त — सिक्त 
818. रात — दिन 
819. राजा — रंक/प्रजा 
820. रदद — बहाल 
821. रुदन — हास्य 
822. रचना — ध्वंस 
823. राक्षस — देवता 

ल अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
824. लम्बाई — चौड़ाई 
825. लौह — अलौह 
826. लोहित — अलोहित 
827. लिखित — मौखिक 
828. लोकातीत — साधारण 
829. लापरवाह — सावधान 
830. लोलुप — अनासक्त 
831. लुभावना — घिनौना 
832. लचीला — कठोर 
833. लुप्त — व्यक्त/प्रकट 
834. लेन — देन 
835. लाभ — हानि 
836. लक्षित — अलक्षित 
837. लौकिक — पारलौकिक 
838. लक्ष्य — अलक्ष्य 
839. लिप्त — निर्लिप्त 
840. लाघव — गौरव 
841. लघु — दीर्घ/गुरु 
842. लोक — परलोक 

व अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
843. विजय — पराजय 
844. विद्यमान — अविद्यमान 
845. विस्तीर्ण — अविस्तीर्ण 
846. विकारी — अविकारी 
847. विचलित — अविचलित 
848. विपद — सपद 
849. विधवा — सधवा/सुहागिन 
850. विदाई — स्वागत 
851. वर — वधू 
852. विज्ञ — अविज्ञ 
853. वसन्त — पतझड़ 
854. विरल — सुलभ 
855. विशिष्ट — सामान्य 
856. विभक्त — अविभक्त 
857. वैदिक — अवैदिक 
858. वीर — कायर 
859. वन — मरु 
860. वृद्ध — बालक 
861. विस्तृत — संक्षिप्त 
862. वर्ण्य — अवर्ण्य 
863. विलम्ब — अविलम्ब 
864. विश्वसनीय — अविश्वसनीय 
865. वेदना — परमानंद 
866. विकृत — अविकृत 
867. व्यग्र — अव्यग्र 
868. विभव — पराभव 
869. विश्लेषण — संश्लेषण 
870. विचारित — अविचारित 
871. वर्तमान — भूत 
872. विपन्न — सम्पन्न 
873. विहित — अविहित/निषिद्ध 
874. वैमनस्य — सौमनस्य 
875. वनस्थल — मरुस्थल 
876. विदेशी — स्वदेशी 
877. विस्मरण — स्मरण 
878. व्यष्टि — समष्टि 
879. विशेष — साधारण/सामान्य 
880. व्यक्तिगत — सार्वभौम 
881. विकास — ह्रास 
882. विहित — निषेध 
883. विश्वस्त — अविश्वस्त 
884. विस्तारण — संक्षेपण 
885. विकल — अविकल 
886. व्याप्त — अव्याप्त 
887. वक्ता — श्रोता 
888. विषाद — हर्ष 
889. विश्वास — अविश्वास 
890. विराट/विशाल — क्षुद्र 
891. व्यास — समास 
892. विद्वान — मूर्ख 
893. विनत — उद्दण्ड 
894. विशालकाय — क्षीणकाय 
895. विनम्र — उच्छृंखल 
896. विनीत — धृष्ट/दुर्विनीत 
897. वाद — प्रतिवाद 
898. विरत — निरत 
899. विदग्ध — अविदग्ध 
900. व्यवहृत — अव्यवहृत 
901. व्यस्त — अव्यस्त 
902. विबुध — अविबुध 

श अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
903. शिष्य — गुरु 
904. शिक्षा — अशिक्षा 
905. शंक — निशंक 
906. शीर्ष/शिखर — तल 
907. शीतल — उष्ण 
908. शिष्ट — अशिष्ट 
909. श्वास — उच्छवास 
910. शुष्क — आर्द्र 
911. शोहरत — बदनामी 
912. शकुन — अपशकुन 
913. शुद्धि — अशुद्धि 
914. शुल्क — निःशुल्क 
915. श्लील — अश्लील 
916. शर्मदार — बेशर्म 
917. शेष — अशेष 
918. शुभ — अशुभ 
919. शिख — नख 
920. शान्ति — अशान्ति 
921. शब्द — निःशब्द 
922. शुचि — अशुचि 
923. शाश्वत — क्षणिक 
924. शरण — अशरण 
925. शुक्ल — कृष्ण 
926. शोभनीय — अशोभनीय 
927. शोभन — अशोभन 
928. शाप — वरदान 
929. शत्रुता — मित्रता 
930. शिक्षित — अशिक्षित 
931. शासक — शासित 
932. शहरी — देहाती 
933. शोषक — पोषक 
934. शक्ति — क्षीणता 
935. शोर — शांति 
936. शालीन — धृष्ट 
937. शस्त्र — अस्त्र 
938. शूर — भीरु 
939. शयन — जागरण 
940. शोधित — अशोधित 

स अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

        शब्द — विलोम 
941. संयोग — वियोग 
942. सुपात्र — कुपात्र 
943. स्वार्थ — परमार्थ 
944. समूल — निर्मूल 
945. सुगन्ध — दुर्गंध 
946. संकल्प — विकल्प 
947. सगुण — निर्गुण 
948. स्वाभाविक — अस्वाभाविक 
949. सुमुख — दुर्मुख 
950. सजल — निर्जल 
951. स्वदेशी — विदेशी 
952. सत्कर्म — दुष्कर्म 
953. सुनाम — दुर्नाम 
954. सृजन — विनाश 
955. सौम्य — उग्र 
956. स्याह — सफेद 
957. सुरीति — कुरीति 
958. सामयिक — असामयिक 
959. सम्मुख — विमुख 
960. सन्धि — विग्रह 
961. सुसंगति — कुसंगति 
962. ससीम — असीम 
963. सुलभ — दुर्लभ 
964. सुंदर — कुरूप 
965. सज्जन — दुर्जन 
966. सुकृति — कुकृति 
967. स्वजाति — विजाति 
968. सचेत — अचेत 
969. सुमति — कुमति 
970. सत्य — झूठ/असत्य 
971. स्थूल — सूक्ष्म 
972. संश्लिष्ट — विश्लिष्ट 
973. सामिष — निरामिष 
974. सुधा — गरल 
975. सवर्ण — असवर्ण 
976. स्खलित — अस्खलित 
977. सदाचार — दुराचार 
978. सुपथ — कुपथ 
979. सक्षम — अक्षम 
980. साहचर्य — पृथक्करण 
981. साक्षर — निरक्षर 
982. सुसाध्य — दुःसाध्य 
983. सनातनी — प्रगतिवादी 
984. संतोष — असंतोष 
985. स्वावलम्बी — परावलम्बी 
986. सहयोगी — प्रतियोगी 
987. स्वदेश — विदेश 
988. सैद्धान्तिक — असैद्धान्तिक 
989. संयत — असंयत 
990. सुकाल — दुष्काल 
991. सबल — दुर्बल 
992. सूक्ष्म — स्थूल 
993. सपूत — कपूत 
994. स्वामी — सेवक 
995. सुगति — दुर्गति 
996. स्थिरचित्त — अस्थिरचित्त 
997. सन्निविष्टन — निस्तारण 
998. सुसमय — कुसमय 
999. संकोच — निःसंकोच 
1000. सुशील — दुःशील 
1001. संपद — विपद 
1002. समावेशन — अनावेशन 
1003. संगत — असंगत 
1004. सरस — नीरस 
1005. सुस्ती — चुस्ती 
1006. स्पृश्य — अस्पृश्य 
1007. सुप्रबन्ध — कुप्रबन्ध 
1008. सम — विषम 
1009. स्थिर — चंचल 
1010. सरल — कठिन 
1011. स्वर्ग — नरक 
1012. स्पष्ट — अस्पष्ट 
1013. सित — असित 
1014. स्पर्द्धा — सहयोग 
1015. स्वार्थी — परार्थी 
1016. साहस — भय 
1017. सात्विक — तामसिक 
1018. सत्कार — तिरस्कार 
1019. स्मरणीय — विस्मरणीय 
1020. सहित — रहित 
1021. स्वीकृति — अस्वीकृति 
1022. सातत्य — असातत्य 
1023. स्निग्ध — अस्निग्ध 
1024. समावेश — अनावेश 
1025. स्थावर — जंगम 
1026. स्तब्ध — अस्तब्ध 
1027. सुधार्य — असुधार्य 
1028. सौभाग्य — दुर्भाग्य 
1029. सुमार्ग — कुमार्ग 
1030. सम्पन्न — विपन्न 
1031. सन्त — असन्त 
1032. सुलक्षण — कुलक्षण 
1033. सेवित — असेवित 
1034. सुदूर — निकट 
1035. सभ्य — असभ्य 
1036. सुर — असुर 
1037. सुखान्त — दुःखान्त 
1038. सनाथ — अनाथ 
1039. सत — असत 
1040. स्थैर्य — अस्थैर्य 
1041. सुबोध — दुर्बोध 
1042. सुफल — कुफल 

ह अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

          शब्द — विलोम 
1043. ह्रस्व — दीर्घ 
1044. हेय — ग्राह्य 
1045. हिंसा — अहिंसा 
1046. हार — जीत 
1047. हित — अहित 
1048. हत — अहत 
1049. हास — रुदन 
1050. हमदर्द — बेदर्द 
1051. हमारा — तुम्हारा 
1052. हर्ष — विषाद 
1053. होनी — अनहोनी 
1054. हानि — लाभ 
1055. हँसना — रोना 
1056. ह्रास — वृद्धि 

क्ष अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

          शब्द — विलोम 
1057. क्षुब्द — शान्त 
1058. क्षुद्र — महत/विराट 
1059. क्षीण — स्वस्थ 
1060. क्षय — अक्षय 
1061. क्षमा — दण्ड 
1062. क्षोभ — प्रसन्नता 
1063. क्षर — अक्षर 
1064. क्षणिक — शाश्वत 
1065. क्षति — लाभ 

त्र अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

          शब्द — विलोम 
1066. त्रिकोण — षट्कोण 
1067. त्रिकुटी — भृकुटी 

ज्ञ अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

          शब्द — विलोम 
1068. ज्ञेय — अज्ञेय 
1069. ज्ञात — अज्ञात 
1070. ज्ञानी — मूढ़/मूर्ख 
1071. ज्ञान — अज्ञान 

श्र अक्षर से शुरु होने वाले विलोम शब्द (Vilom shabd)

          शब्द — विलोम 
1072. श्रांत — प्रसन्न 
1073. श्रद्धा — अश्रद्धा 
1074. शृंखला — विशृंखला 
1075. श्राप — आशीर्वाद 
1076. श्रीमान — श्रीमती 
1077. श्रोता — वक्ता 
1078. श्रवण — दर्शन 
1079. श्रव्य — दृश्य